Stanovy a řády

Stanovy ČSLH

Stanovy ČSLH

Stanovy ČSLH – s vyznačením změn 18.6.2016

Řády ČSLH

Soutěžní a disciplinární řád

Soutěžní a disciplinární řád - s vyznačením změn 11.9.2018

Registrační řád

Registrační řád - s vyznačením změn 7.6.2018

Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy

Přestupní řád mimo klubů extraligy a I. ligy - s vyznačením změn 2.5.2018

Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy

Přestupní řád pro kluby extraligy a I. ligy - s vyznačením změn 6.8.2018

Arbitrážní řád

Arbitrážní řád – s vyznačením změn 18.6.2016

Licenční řády

Licenční řád pro účast v TELH (od 3.4.2018)

Licenční řád pro účast v 1. lize (od 3.4.2018)