Vnitřní směrnice

105 - Povinnosti a odměňování rozhodčích

104 - Pravidla minihokeje

103 - Výchovné při přestupu hráčů do NHL

102 - Domácí ustanovení k Pravidlům ledního hokeje pro hru tělem a holí v žákovských kategoriích

101 - Povinnosti a odměňování rozhodčích

100 - Licence rozhodčích

99 - Povinnosti pořádajícího klubu při zajištění zdravotnické služby

98 - Dokládání zdravotní způsobilosti hráčů

97 - Trenérské licence

95 - Podmínky pro „omlazení“ hráče pro účely jeho zařazení v soutěžích ČSLH

92 - Zpoplatnění mezinárodních transferů

88 - Účast zahraničního klubu v soutěžích ČSLH

84 - Náplň práce sekretáře KVV ČSLH

83 - Pravidla pro podávání návrhů - organizace soutěží

81 - Pravidla pro udělování souhlasu ČSLH s pořádáním mezinárodních utkání a turnajů v ČR