17.04.2018 | Tisková zpráva

Rozhodnutí DK ELH – HC Kometa Brno

Disciplinární komise ELH ve složení Karel Holý, Tomáš Jelínek a Vladimír Macholda se zabývala odporem, podaným klubem HC Kometa Brno proti rozhodnutí, kterým mu byla uložena pokuta ve výši 100 000 Kč za Nesportovní chování příznivců klubu v utkání HC Vítkovice Ridera – HC Kometa Brno (14. 3. 2018).
Po prostudování videozáznamu a dalších materiálů zdůraznila, že sankce byla uložena zcela v souladu s Disciplinárním řádem ELH, definujícím zodpovědnost hostujícího klubu za chování jeho fanoušků a přijatým z iniciativy a se souhlasem účastníků nejvyšší soutěže. Z dostupných záběrů je zřejmé, že šarvátky, kvůli který muselo být utkání přerušeno a které ukončil až zásah Policie ČR, vyprovokovali fanoušci hostujícího klubu, především jeden z nich, který cíleně pronikl do sektoru příznivců domácího mužstva.

Disciplinární komise ELH vzala na druhé straně na vědomí skutečnost, že incident neměl – až na krátké přerušení zápasu – vliv na výsledek utkání a že při něm podle dostupných informací nedošlo k žádnému úrazu, který by si vyžádal lékařské ošetření. Na základě uvedených skutečností snížila disciplinární komise ELH finanční pokutu, uloženou klubu HC Kometa Brno za Nesportovní chování příznivců klubu, na 50 000 Kč.